Zmena sídla spoločnosti
Zmena sídla spoločnosti

Od 1. februára sa spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. spolu s ďalšími spoločnosťami finančnej skupiny PARTNERS sťahujú do nových administratívnych priestorov v Auparku.

Novým sídlom spoločnosti je Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka.

Na tejto adrese bude pôsobiť centrála spoločnosti a aj centrály ďalších entít patriacich do finančnej skupiny PARTNERS.

Nové miesto ponúkne nielen zamestnancom, ale aj všetkým spolupracovníkom prichádzajúcim do centrály reprezentatívne priestory, kvalitné zázemie a dostatočné kapacity zasadacích miestností na príjemné pracovné stretnutia.

V súvislosti so zmenou sídla spoločnosť aktualizovala aj dôležité dokumenty a tlačivá. Všetky nájdete v sekcii Dokumenty / Dôležité informácie.

-   Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!