Nové znenie Predajných prospektov
Nové znenie Predajných prospektov

Predstavenstvo spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. schválilo dňa 5.6.2024 nové znenie Predajných prospektov pre PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f., PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. a PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f., PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s..

Zmena sa týka doplnenia ročnej výkonnosti za rok 2023 a doplnenia funkcií členov dozornej rady v štatutárnych a dozorných orgánoch spoločností majetkovo a/alebo personálne prepojených so Správcovskou spoločnosťou.

Aktualizované dokumenty nájdete na podstránke PARTNERS Fond krátkodobých investícií resp. PARTNERS Fond realitných investícií v sekcií Dokumenty k fondu.

-   Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!