Nové Dokumenty s kľúčovými informáciami
Nové Dokumenty s kľúčovými informáciami

Predstavenstvo spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. schválilo dňa 26.3.2024 nové znenie Dokumentov s kľúčovými informáciami pre PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f., PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. a pre PARTNERS Fond realitných  investícií, o.p.f., PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.. Aktualizované dokumenty nájdete v Užitočných dokumentoch jednotlivých fondov. 

-   Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!