PARTNERS Fond Realitných investícií

Stabilná investícia do reálnych hmatateľných aktív
Široké portfólio realitných projektov
Diverzifikácia portfólia o alternatívnu zložku
Investícia pre každého

Fond je vhodný pre vyváženého investora, ktorý má záujem v strednodobom alebo dlhodobom horizonte stabilne zhodnocovať finančné prostriedky prostredníctvom realitného trhu, ako aj dynamického investora, ktorý hľadá diverzifikáciu svojho portfólia o alternatívnu zložku v podobe realít.

Zlepšenie parametrov portfólia

Reality sa ako alternatívna investícia vyznačujú nižšou závislosťou od vývoja akcií a dlhopisov na trhu, čím zabezpečujú nižšie rozkolísanie a vyššiu výkonnosť celkového portfólia.

Profesionálna starostlivosť

Investícia do realitného fondu prináša vyššiu diverzifikáciu investície v porovnaní s priamym vlastníctvom nehnuteľností a vyššiu likviditu, pričom odpadávajú povinnosti spojené so starostlivosťou o nehnuteľnosť, ktorú zabezpečuje profesionálny tím.

Nízka vstupná investícia

Fond umožňuje investorom participovať na úspechu renomovaných realitných projektov, do ktorých by vzhľadom na vysokú vstupnú investíciu neboli schopní investovať.

Efektívny nástroj na boj proti inflácii

Realitný fond je v prostredí nízkych úrokových sadzieb vhodným nástrojom, ako zabezpečiť majetok v časoch vysokej inflácie.